Sākums Arsenāls Noteikumi Galerija Kontakti
lv
EN RU
Drošība
Noteikumi
GunRange.lv šautuvē drošība vienmēr ir pirmajā vietā! Lai visiem mūsu klientiem nodrošinātu drošu un patīkamu pieredzi, šautuvē ir jaievēro specifiski noteikumi. Šajā lapā varat iepazīties ar noteikumiem, pirms šautuves apmeklējuma!
1
Personai ierodoties šaut jāņem līdzi un jāuzrāda pase vai id karte. Vadītāja apliecība netiek uzskatīta par personu apliecinošu dokumentu.
2
Šautuvē aizliegts atrasties personām, kuras ir alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
3
Šautuvē aizliegts atrasties bez šaušanas instruktora atļaujas.
4
Šautuvē drīkst lietot ieroci, kas ir tehniskā kārtībā un atbilst Ministru Kabineta normatīvajiem aktiem.
5
Ārpus uguns līnijas ierocim jāatrodas makstī, futlārī vai pie šaušanas instruktora.
6
Šaujamieroci drīkst pielādēt tikai uz uguns līnijas un pēc instruktora komandas "Pielādēt!".
7
Aptveri ar pielādētu munīciju pievienot ierocim drīkst tikai uz uguns līnijas un pēc instruktora komandas.
8
Šaušanu drīkst uzsākt tikai pēc instruktora komandas "Uguni!".
9
Šaušanu drīkst veikt tikai instruktora norādītajā virzienā.
10
Ierocis jātur tā, lai stobrs atrastos mērķa virzienā. Kategoriski aizliegts pavērst ieroci uz personām, kas atrodas šautuvē, vai pret sevi.
11
Ja instruktors ir devis komandu "Stop!", šaušana ir nekavējoties jāpārtrauc. Ierocis jānolaiž, jānoņem pirksts no ieroča mēlītes.
12
Ja šaušanas laikā ar ieroci notiek tehniska kļūme, ierocis ir jānolaiž, jāinformē par to instruktors un pēc viņa rīkojuma jānodod viņam ierocis. Ieroča nodošana jāveic ar uz zemi pavērstu ieroča stobru. Kategoriski aizliegts pašrocīgi veikt tehniskās kļūmes novēršanu.
13
Pēc instruktora komandas "Izlādēt!" šāvējiem ierocis nekavējoties ir jāizlādē, neatstājot savu vietu un jāuzrāda izlādētais šaujamierocis instruktoram. Aptverei ir jābūt atvienotai, šaujamieroča aizslēgam ir jābūt atvērtam.
14
Ja šautuvē notiek tehniskas problēmas, šaušana ir jāpārtrauc patstāvīgi, bez instruktora komandas.